Jørgen Jensens Vej 2, Hvedevænget 3

Jørgen Jensens Vej 2, Hvedevænget 3
10/9 2004 kl. 15.11 © pelo

bygget 1943-44 af murermester Ejnar S.M. Nielsen, 7 lejligheder og to forretninger. T.v. var der barbersalon - mindst 1970 ved Frede Andersen, tilflyttet fra nr. 4 (nu nedrevet), derefter kiosk, o. 2004 køreskole. På hjørnet var der købmandsbutik, senere kiosk, senere damefrisør. Danner sammen med naboen t.h. en typisk og velbevaret funktionalistisk helhed selv om huset her mest er nyklassicistisk.