nyklassicisme ca. 1910-

Herlufsholm Alderdomshjem
1909-10, 1929-30
Præstøvej 11
1911
Hjultorv 7
1912
Kählersbakken 12
1913
Ringstedgade 17
1916
Skyttemarksvej 47
1919-20
Skomagerrækken 3
1919, 1937
Præstøvej 67
1922-23, 1931-35
5. Maj Gården
1923-24
Fønix-Teatret
1924
Brogade 6-10
1926/27, 1931-32
Købmagergade 7
1927
Farimagsvej 16
1927
Ramsherred 1
1927, 1930-31, 1942
Grønnegade 8
1930
Ringstedgade 18
1930-31
Ringstedgade 20
1931
Østergade 29
1931-32
Farimagsvej 55
1932
kapel
1933
Skyttemarksvej 59-61
1933-34
Østergade 28
1935
amtssygehuset
1937-38
Skyttemarksvej 13-15
1939
Gardehusarkasernen
1938-40
Lille Næstved Skole
1940
Banegården
1940-43
Kildemarksskolen
1941-42
Lindebjergskolen
1941-42
Kildegården
1941-42
Jørgen Jensens Vej 2, Hvedevænget 3
1943-44
Toldbodgade 16-18, Fabriksvej 14-16
1944
Ringstedgade 2, Hjultorv 10-18
1946-48
Ringstedgade 2A
1948
Østergade 27
2016-17

villaer

Kalbyrisvej 16
1911
Marievej 2
1913
Ågade 12
1912
Ågade 9
1915
Ringstedgade 82
1918-19
Skyttemarksvej 21
1924-25
Farimagsvej 22
1926
Gallemarksvej 17
1926
Kählersbakken 3 og 4
1926-27
Jørgen Jensens Vej 13
1927
Hans Hornemannsvej 3
1928
Gallemarksvej 15
1929/30

perioden

Under 1. verdenskrig 1914-18 var Næstved stærkt militariseret:

1922/23 blev byen næsten helt afmilitariseret. Tilbage blev kun Rytteriets Befalingsmandsskoler på kasernen.

1920'erne var en tid med svingende konjunkturer og økonomisk usikkerhed. 1930/31 blev landet ramt af Den Store Verdenskrise med prisfald, arbejdsløshed og offentlig styring af erhvervslivet.

borgerne

1911: 8282
1924: 10.648
1935: 12.001

1908-09 indførtes (med få undtagelser) lige og almindelig valgret til byrådet. 1919 adskiltes embederne som bormester og som politimester, bormesteren blev derefter valgt af byrådet. Siden har Næstveds borgmester været socialdemokrat.

byen

Vindue - pille - vindue - pille - vindue - pille - hoveddør
vindue - pille - vindue - pille - vindue - pille - nedløbsrør

det er det nyklassicistisk storbyggeris facader: Rytmiske, rolige eller monotone alt efter smag. Det løste to opgaver: Repræsentativt institutionsbyggeri med nogen pynt og mere nøgterne storkarréer med boliger, kaldet kilometerstil. De københavnske skoleeksempler er Politigården 1918-24 v. Hack Kampmann og Aage Rafn og Hornbækhus på Borups Allé v. Kay Fisker. Pendanterne i Næstved er Sct. Elisabeths Hospital, senere Plejehjemmet Åsen, nu sundhedscenter, 1922-23 v. Johs. Tidemand-Dal og 5. Maj Gården 1924, der med sine 25 vinduesfag langtfra når københavnske dimensioner og også traditionen tro er holdt en etage lavere end det var skik i hovedstaden.

Nogle daterer nyklassicismens fødsel til 1910, til polemikken om et spir til Vor Frue Kirke i København. Brygger Jacobsen foreslog det og ville betale det, unge arkitekter i oprør mod historicismen protesterede. De bekendte sig til traditionen fra C.F. Hansen, som også det kompromisløse Fåborg Museum, 1915 v. Carl Petersen, viser.

Set sådan er nyklassicismen på linje med jugendstil og funktionalisme en del af oprøret mod historicismen. Men den er også dens fortsættelse, grænsen bagud er flydende. Det samme er grænsen frem mod funktionalismen, Tidemand-Dals arbejder har træk af begge. Det gælder Garvergården, kapellet og Kildemarksskolen.

Til illustration af tidens skred i æstetik og teknik kan det være sjovt at sammenligne to huse: Skyttemarksvej 47-47A og Skyttemarksvej 59-61. De er næsten naboer, de løser sammen opgave, en længe i tre etager med to opgange og tolv lejligheder uden altan men med lille have. Begge er huse af god kvalitet, offentligt støttede boliger, tegnet af samme arkitekt. Der er kun 14 år imellem dem, det første er på overgangen mellem historisme og nyklassicisme, det andet mellem nyklassicisme og funktionalisme.

Nyklassicismen tog også småhuse op, både rækkehuse og villaer, bl.a. fremmet af Landsforeningen Bedre Byggeskik, stiftet 1915, der importerede engelske ideer. I Næstved ses vist ingen rækkehuse fra perioden, for villaerne kunne det nok knibe med selvdisciplinen, arkitekter, håndværksmestre og bygherrer forfaldt til mere pynt end foreskrevet.

Tidemand-Dals første Gallemarks-huse har jeg stadig regnet til historicisme trods deres forbindelse med den spirende Bedre Byggeskik. Endnu holdt man også af at udforme mindre lejlighedskomplekser som patriciervillaer, et eksempel er Præstøvej 11.

arkitekter

bygmestre

april 2024