Jørgen Jensens Vej 13
1/8 2008 kl. 9.23 © pelo

Jørgen Jensens Vej 13

-1939 nr. 7, opr. til 2 familier, bygget 1927 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal* for frk. Kamilla Margr. Olsen der var ekspeditrice hos I.V. Larsens Eftf., Ringstedgade 5, og ejede og boede i huset - 1932/33, først sammen med enkefru Karen Olsen, vist hendes mor, så med købmand H.V. Petersen som lejer - ingen tjenestefolk. Cand.pharm. H. Christensen ejede huset 1932/33 - 37/38 og boede her med husassistent. Mægler Hans Carl Hansen ejede og boede i huset 1937/38 - mindst 1953 og boede her med husassistent. Rentrice frk. Brita Emmerich boede til leje 1939/40 - mindst 1953, tilflyttet fra Kalbyrisvej 16.

4aa Herlufsholm Hgd.