Kählersbakken 3

Kählersbakken 3
29/5 2006 kl. 17.34 © pelo

tidligere Farimagsvej 73, hjørnet af Kählersvej (t.h.), bygget 1926-27 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal* og murermester J.P. Larsenfor sidstnævnte. Sydsjællands Social-Demokrat 20/1 1928: Bedre Byggeskik. Et smukt Eksempel derpaa er ovenstaaende kønne, lille Ejendom, som Murermester J.P. Larsen i dette Efteraar har opført paa Farimagsvej, og hvis Tilblivelse skyldes et Samarbejde mellem Hr. Larsen og Arkitekt Tidemand Dal. Baade udvendig og indvendig staar denne Ejendom paa Højde med de Krav, der maa stilles i Retning af god Byggeskik. Skiftende ejere har bevaret skorstenspiberne.

Ejere og beboere:

Kählersbakken 4

Kählersbakken 4
13/6 2023 kl. 11.58 © pelo

lige overfor er også bygget af Larsen og Tidemann-Dal, 1927 for Hans Henrik Thomsen, gårdskarl hos købmand Nandrup*.


216 mrk
59æ bygrunde