Kalbyrisvej 16

Villa Primavera, Kalbyrisvej 16
23/4 2003 kl. 10.28 © pelo

-1938/39 Ringstedvej 13, Villa Primavera, bygget 1911 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for landinspektør Henning Barfoed (1875 - 1965) der købte grunden af Herlufsholm og boede her med familie og 1-2 tjenestepiger indtil 1924 da han flyttede til Farimagsvej 63. Huset her solgte han til just pensionerede stationsforstander Heinrich Emmerich ejede og boede i huset - død ca. 1935, hans datter, frk. Brita Emmerich - 1939/40, fraflyttet til Jørgen Jensens Vej 13.

1bm Herlufsholm Hgd., Herlufsh.