kapel

Kapel, Gl. Kirkegård
23/8 2002 kl. 9.51, © pelo

oprindelig også krematorium, Gl. Kirkegård, bygget 1933 ved arkitekt J. Tidemand-Dal. Hovedentrepriser: murermestre Aagaard & Larsen, tømrermester Fred. Nielsen. Indviet 14/9. De oprindelige vinduer af stål er nu udskiftet.

Huset afløste et lighus fra 1892, som Næstved Tidende kommenterede 11/9: Man kan ikke just sige at Skuret pynter.

Sandstensrelieffet Dødsenglen er udført af Arne Bang, monteret i samarbejde med arkitekten og murermester Ladefoged, afsløret 7/6 1949.

Sidst i 1932 henvendte en kreds af borgere sig til menighedsrådet med et ønske om at det projekterede krematorium blev lagt i byens udkant, eventuelt på et areal ved Kalbyris; til gengæld ville de bidrage med 10.000 kr., snart forhøjet med et tilbud om at opføre 10 beboelsesejendomme i Næstved. Det sidste var fristende i en tid med voksende arbejdsløshed. Som det ses fik kredsen ikke sin vilje; i hver fald ikke i første omgang: 1978 flyttede krematoriet til Østre Kirkegård, en placering som den foreslåede.

Borgerne i 1932 var bekymrede for lugtgener, men kan også have haft etiske og religiøse forbehold: Ligbrænding var dengang stadig kontroversiel.

Kapel, nordfacade
23/8 2002 kl. 9.41, © pelo
Kapel, sydfacade
17/12 2001 kl. 13.21, © pelo