Kildegården

Kildegården, Kildemarksvej 65
23/3 2003 kl. 16.13, © pelo

Kildemarksvej 65, bygget 1941-42 som mødre- og svangrehjem ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for Mødrehjælpen. P. Aagaard murede, Albrechtsen tømrede.

Mødrehjælpen blev oprettet 1923 som en privat organisation. Mødrehjælpsloven 1939 gjorde den statslig og etablerede lokale afdelinger, i Næstved på Hjultorv. Hjemmet her blev indviet 21/2 1942. Vilkårene var dengang ganske strikse: Der var besøgstid hver søndag og torsdag kl. 14-16 og i øvrigt efter aftale, og - mere moderne - tobaksrygning var forbudt.

Her boede noget personale:

Kontoret med socialrådgivere var på hjørnet Ringstedgade Hjultorv.

Mødrehjælpen blev nedlagt 1976 samtidig med at Bistandsloven samlede al offentlig hjælp hos kommunerne. Da havde hjemmet her allerede været nedlagt nogle år og var blevet ombygget til ungdomspension med 18 pladser, indviet 24/4 1973. Nu er her daginstitutionen Kildegården.