Kildemarksskolen

Kildemarksskolen
23/3 2003 kl. 16.15, © pelo

Kildemarksvej 67, Kærmindevej 2, påbegyndt 1941, indviet 13/8 1942 og afsluttet 1943 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal og ingeniør R.L. Rasmussen. De stod samtidig for Lindebjergskolen på Nygårdsvej således at de to skoler i udgangspunktet blev ens. Her var det Hansen & Henriksen der murede, og Fr. Nielsen & Søn der tømrede.

Skolen er udvidet

Hen mod 1940 stod Næstved Kommune over for den store opgave at bygge to nye distrikts- eller markskoler. Kommunen indbød byens fem arkitekter til en uformel konkurrence med frist 15/2 1940. Der indkom forslag fra Tidemand-Dal, Hansen-Reistrup, Jørgen Otbo og Gunnar Christensen, mens Ludvig Beldring afstod. Under det videre arbejde blev overlærerbolig sparet væk, men her blev lejlighed til skolebetjenten, - mindst 1956 Willy Christensen.

3/3 1945 lukkede skolen, da Skolebygningen midlertidig skal bruges til andet Formaal, som det hed i meddelelsen fra fra rektor Krüger Rasmussen. Værnemagten overtog skolen, først som kaserne, så til indkvartering af tyske flygtninge. Den genåbnede august 1945.

Kildemarksskolen, relief
23/3 2003 kl. 16.16, © pelo

relief 1942 af Arne Bang