Lille Næstved Skole

Lille Næstved Skole
24/8 2003 kl. 16.15, © pelo

Herlufsholmvej 16, bygget 1940 ved arkitekt Jørgen Otbo* for Herlufsholm Kommune.

Skolen har ligget her siden 1828. Den nuværende meget store skole er bygget i flere etaper over mere end et halvt århundrede.

Mellem- og realskolebygningen her er rejst i forbindelse med overgang til købstadsordnet skole. Byggeriet blev vedtaget i september 1939 og indviet 16/10 1940. Brdr. Andersen murede, P.M. Hesselberg tømrede. 1953 blev den udvidet med en ny realskolebygning ved samme arkitekt.

Lille Næstved Skole, port
24/8 2003 kl. 16.17, © pelo
Lille Næstved Skole, relief
24/8 2003 kl. 16.16, © pelo
Lille Næstved Skole, relief
24/8 2003 kl. 16.18, © pelo
Lille Næstved Skole, relief
24/8 2003 kl. 16.18, © pelo

Betonrelieffer ved Arne Bang, Citater fra sange af Edv. Lembke (1859), Grundtvig (1826) og H.C. Andersen (1850).

Samme toner blev anslået af talerne ved indvielsen: Arkitekt Otbo: Gid den ungdom, der skal vokse op her, må have forståelse af, at den er dansk og vil vedblive at være dansk. Provst Hee Andersen talte om den åndelige rejsning, som er ved at foregå og som kan kaldes ånden fra 9. april, med hvilken dag der indledtes et åndeligt og kristeligt skred i vort folk. Tiden er løbet fra den slags nationalromantik eller endda nationalreligiøsitet. Den fortstås bedre på baggrund af at tyske soldater på det tidspunkt var indkvarteret i en del af skolen og havde rejst deres egen flagstang med hagekorsflaget.

2a