Mariehuset

Mariehuset, Marievej 2
4/5 2003 kl. 17.50 © pelo

Marievej 2, tidl. Ringstedgade 42, indtil 1938 Ringstedgades Forlængelse 16, bygget 1913 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for manufakturhandler Jens Lind*der købte grunden af et lokalt konsortium. Ændret flere gange, især for Næstved Kommune 2001-02, da det blev udvidet med den fremtrædende fløj t.v. Facadens tidligere døre og vinduer genanvendtes, i gavlen endda Tidemand-Dals opr. buede kvistvindue, ligesom gavlen følger arkitektens formgivning af de opr. gavle.

Lind købte grunden 1908/09 for stolte 6.000 kr. 1909 byggede han sig et lysthus på den. Da han 1912 var klar til at bygge villaen, byggede tømrermester P.F. Christensen* en stor boligblok på den anden side af den smalle stikvej t.v.; Lind prøvede at hindre det, forgæves. Christensen svarede igen ved at få Lindsvej omdøbt til Marievej, godkendt af byrådet 14/5 1917.

NT 17/5 1918
NT 17/5 1918

Lind boede her 1916 med familie og tjenestepige. 1918 lukkede han sin forretning og forlod byen. Villaen her solgte han til glarmester J.A. Pedersen* der ikke boede her men 1919 solgte den til isenkræmmer Chr. Jessien* der boede her 1921 med familien og en logerende, men ingen tjenestefolk. 1924 - død 1962 var ejeren manufakturhandler Peter "I.V." Andersen* der boede her med en husbestyrerinde, tilflyttet fra Jernbanegade 9.

1963-64 blev huset omdannet til kommunal børnehave, opr. fortrinsvis for børn af ansatte ved sygehuset overfor.

arkitekttegning
1912

arkitekt Johs. Tidemand-Dals tegning fra 1912 for købmand J. Lind*, vestfacaden mod Ringstedgade, Næstved Museums årsskrift Liv og Levn 1-198 © med museets velvillige tilladelse.

Glarmester Pedersens* datter Dagny Marie Christensen huskede et halvt århundrede senere:alt var gennemført flot, gulve af pitspine (jeg aner ikke, hvorledes det staves) i hvert fald træ uden en eneste knast, vindueskarme af marmor ... vaskekummer i soveværelset, ringeklokke herfra til 2 pigeværelser, ligeledes klokker fra spisestuen til køkkenet.

4ae