Østergade 28

Østergade 28
20/5 2007 kl. 9.09 © pelo

bygget 1935 ved arkitekt Ludvig Beldring* for købmand Fr. Ludv. Brandt* efter rydning af en del af den gamle købmandsgård. Murermester P. Larsen, Nygade, og tømrermester Fr. Nielsen var bygmestre.

Modernismens (anti)æstetik forbød frontispice. Det må have holdt hårdt for byens spidser. Brandt valgte et nyklassicistisk forhus, med traditionel frontispice både til gade og gård. Samme år byggede isenkræmmer Andreesen nyt forhus i Ringstedgade 12: funktionalisme til gaden, frontispice til gården. Heller ikke det offentlige kunne dy sig, se Lille Næstved Skole fra 1940.

Brandts købmandsgård var på sit højdepunkt o. 1900 et stort foretagende med huse på begge sider af Østergade, nuværende nr. 28-34 og 23-33. Den bestod af en blandet bebyggelse af enetages gadelænger og baghuse i en og to etager. En gadelænge, nr. 27, stod til 2016, tilbage er nu kun ½ baghus.

1/9 1936 afstod Brandt afdelingen med korn, foderstoffer og gødning til Wilh. Smith*, men fortsatte med kolonial, isenkram, brændsel og mølleri. 1937 satte han gården på den anden side af gaden til salg. 1/11 1938 overdrog han resten af forretningen til sønnen Frederik Ludvig Brandt (1905-85), der 1948 afstod kolonialdelen til Lauritz Hansen men fortsatte brændselshandelen her indtil 1975. Nu vidner kun navnet Fr. Brandt på en overligger i porten om tidligere storhed.

Østergade 28, portrum
Søren K. Svendsen ©

Senest 1948 har sadelmager Th. Hansen værksted her. Omkr. 1959 er sadelmager & tapetserer Th. Hansen & Søn ved at blive en møbelforretning. Den får også udstilling på hjørnet Vordingborgvej Østergade og 21/4 1970 afdeling Vordingborgvej 15. 1984 udvider næste generation, Per Hansen, i tilslutning dertil, på Lindevej, og lukker i huset her november 1984.

Østergade 28, gård
14/9 2001 kl. 11.57 © pelo
Østergade 28, baghus
25/5 2006 kl. 12.34 © pelo
141 b, gl. 23