Hjultorv 4, Ramsherred 1
25/3 2002 kl. 9.59 © pelo

Ramsherred 1

Den bageste knappe halvdel frem til nedløbsrøret er bygget 1927. Resten nærmest stod i en etage indtil den blev om- eller nybygget til denne helhed 1930-31. Begge byggerier ved arkitekt Ludvig Beldring* for Carl Jensens* snedkeri og møbelforretning. 1942 lagt sammen med Hjultorv 4 (bagest og nedenfor) for samme. 1986-87 istandsat for Bilka.

Den tidligere bindingsværksgård med 9 fag forhus tilhørte sadelmager Jørgen Kiertmann o. 1810-47, så hans enke, så snedkermester H.C. Kiertmann* der havde værksted her fra senest 1838. 1862 gik gården på tvangsauktion. Køber var en yngre kollega, snedkermester Christoffer Jensen*, tilflyttet fra Kindhestegade 1-3. Han var kommet fra Rødby til Næstved hvor han blev mester 1855.

Ved hans død 1882 gik ejendommen med snedkeri, ligkiste- og møbelmagasin videre til sønnen Carl Jensen*, så til enkefru Marie Sofie Jensen der boede her - mindst 1948 og igen til sønnen Carl Aage Jensen (f. 1895) der også boede her. En yngre søn, Arne Dithmar Jensen (1902-55), boede her 1929-46/47; fra 1935 ledede han familiens nye forretning i Torvestræde 4 hvor han også flyttede hen. Familien videreførte virksomheden i huset her, efterhånden mest som møbelforretning, indtil 1986, da ejendommen blev solgt til Bilka, som efter en istandsættelse åbnede en afdeling af Tøj & Sko i en del af huset, med indgang fra det tidligere Hjultorvet 4; forretningen lukkede 2012.

1861 - mindst 1970 var her også barber- og frisørsalon, i de sidste år i et lille lokale på hjørnet nærmest

Hjultorv 4

Hjultorv 4
24/3 2002 kl. 16.22 © pelo

Kort efter Carl Jensen Møblers overtagelse 1942 blev huset ombygget ved arkitekt Urban Hansen Reistrup*, bl.a. med det store, strømlinede vindue. April 1987 åbnede Bilka afdelingen af Tøj & Sko her, lukket 2012.

Hjultorv 4: 241, gl. 131a
Ramsherred 1: 240, gl. 130