Ringstedgade 2, 1953
1953, udsnit af postkort

Ringstedgade 2A

1946 købte sparekassen huset af enkefru Varstrup Rasmussen, 1948 lod den arkitekt Knud Andersen bygge det om: penthouse og lysgrå facadekakler.

Traditionen med herreekvipering fortsatte i det nye hus:

T.v. fortsatte Næstved Kaffebrænderi indtil mindst 1979, ved Henry Jacobsen til død 1960, o. 1962-71 ved Tove Petersen.

Ringstedgade 2
24/3 2002 kl. 16.38 © pelo

ændret til mansard og puds 1986, samtidig med nabohuset t.h (1 side tilbage). Istandsat 2001-02.

I slutningen af 1990 flyttede tøjforretningen Gitte E hertil fra nr. 20; den lukkede 2018.

før istandsættelse

Ringstedgade 2 i 2001
17/6 2001 kl. 16.16 © pelo

Gavlreklamen med variationer over Sparekassen Bikubens logo fik ny udformning efter 1984 og forsvandt ved istandsættelsen 2001-02 sammen med baldakinen.

Ringstedgade 2, bagside
14/9 2002 kl. 11.18 © pelo

bagside

246b