Ringstedgade 18
postkort ml. 1931 og 1955

Garvergården

Ringstedgade 18, bygget 1930-31 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal af murermester P. Hansen og tømrermester Chr. Jensen for hotelejer Peter Nørgaard Dinesen (1875 - 1959). Sydsjællands Social-Demokrat ved genåbningen marts 1931: en stor, smuk Rødstensbygning, der rummer baade Restauration og Hotelvirksomhed, idet der paa 1. og 2. Sal er ca. en Snes Hotelværelser ... der er varmt og koldt rindende Vand paa alle Værelser ... Paa Hotellet findes hele to Badeværelser (18/3). Han lukkede det 1955.

I den tidligere gård var der garveri o. 1836 -90. Gæstgiveriet går tilbage til 1889. Nørgaard Dinesen købte det 1911 og flyttede hertil fra Slagelse.

Ringstedgade 18
10/9 2006 kl. 16.56 © pelo

Fra 1969 til mindst 1980'erne var her skotøjsforretning, 1969-80 ved Jørgen Frederiksen med Erland Jakobsen som bestyrer, Fra 1980 Skomarked ved Erland Jakobsen der også drev andre skoforretninger i byen. Inde i gården var der møbelforretning o. 1954-64.

8, gl. 88