Ringstedgade 20
10/9 2006 kl. 16.57 © pelo

Ringstedgade 20

bygget 1931 ved arkitekt Gunnar Christensen sammen med eller afløst af Jørgen Otbo* for cykelhandler Hans Sivertsen, flere småændringer senere, bl.a. kvistene.

Sivertsen afhændede forretningen 1938, men beholdt hus og bolig indtil mindst 1956. Cykelforretningen fortsatte til mindst 1955. Andre lokaler udlejede han til FDB Magasinet 1931 - 1955/56.

1957 overtog farvehandler E. Reinholdt Iversen lokalet. Han var begyndt 1/12 1949 overfor i nr. 25, flyttede 1954 til nr. 22C og så hertil. 1963 købte han huset, 1967/68 også nr. 22 hvortil han udvidede sin forretning. I begyndelsen af 1982 samlede han den i nr. 22 og afløstes i marts af Gitte Engberg med modeforretningen Gitte E der flyttede fra nr. 22C og i slutningen af 1990 videre ind ad Ringstedgade til nr. 2.

Efter ombygning af forretningslokalet åbnede FuturaCentret med café 26/4 1996. Det flyttede efteråret 2009 til Farimagsvej 22. 1913/14 udvidede Søstrene Grene, nabohuset t.v., med lokalet efter en ændring af indgangspartiet.

I det mindre lokale t.v. fortsatte barbersalonen fra det tidligere hus, stadig ved Georg Schlosrich Hansen - 1941/42, 1965 - 90'erne Den høje Stue ved Max G. Lind. Manufakturhandler Hans Therkelsen boede her 1932/33 -, hans forretning var vel fra begyndelsen, i hvert fald senest 1942/43 i nr. 9. På 1. sal drev W. Banzhaf A/S i 60'erne forretning med kontormaskiner.

7, gl. 87