5. Maj Gården

NT 7/4 1923
arkitekt Ludvig Beldring*, NT 7/4 1923

Ringstedgade 44-52, hjørnet af Marievej (t.h.), indtil 1938 Ringstedgades Forlængelse 18-26, 30 lejligheder og 10 butikker, bygget 1923-24 ved arkitekt Ludvig Beldring* for tømrermester P.F. Christensen* der boede henne i nr. 32 med værksted på Dehnsvej. Storgaard & Mortensen murede. Det store hus er det nærmeste Næstved kommer storbyernes nyklassicistiske kilometerstil. Mansardtaget, atypisk for nyklassicismen, giver huset et præg af diskret nybarok. P.F. Christensen ejede huset -1941. Han havde også bygget sidehuset t.h., Marievej 1-5 (ikke vist) 1912-13 og ejede det -1940.

5. Maj Gården, Ringstedgade 44-52
10/9 2006 kl. 17.02 © pelo

Huset fik sit nuværende navn efter 2. verdenskrig, måske ses en del af forklaringen nedenfor.

I gamle dage, ca. -1960, ledsagedes nye lejligheder af nye dagligvarebutikker:

Her var også specialforretninger:

Bilisme og parcelhusbyggeri samlede de små dagligvarebutikker i supermarkeder. Lokalerne rummer nu specialforretninger og liberalt erhverv.

mindetavle
4/5 2003 kl. 17.46 © pelo

Om den ulykkelige og meningsløse episode fortæller F. Michelsen (Næstved i besættelsestiden, 1985):

Da en tysk soldat nægtede at levere et smørmærke i en butik i Ringstedgade, tilkaldtes et par modstandsfolk. Og skønt den ene, færingen og gruppelederen Otto Jacobsen, lagde sit våben fra sig, mens han ville forhandle med tyskeren, skød denne ham, men blev straks efter dræbt af Otto Jacobsens kammerat. Episoden førte til et efterspil ved banen, hvor tre tyskere blev skudt. Men derefter gennemførtes det, at kun tyske officerer måtte bære våben. Den unge færing stod for at skulle vende hjem til Færøerne og efterlod sig hustru og barn. Hans begravelse fra Sct. Peders Kirke formede sig som en storstilet sørgeceremoni. Fra den 9. maj begyndte de tyske soldater at vandre bort fra Næstved mod Korsør.

52: 3d, 50: 3e, 48: 3f, 44-45: 3g; gl. 84, mrk 270