Sandagerhus

Sandagerhus, Ringstedgade 82
10/9 2006 kl. 17.36 © pelo

Ringstedgade 82 (tidl. Sandstræde 12) bygget 1918-19 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for skovrider Mourier, Herlufsholm (d. 1921) der købte grunden af godset; restaureret ca. 2001. Siden 2003 Multi Revision ved revisor Klaus Bach.

Sandagerhus, arkitekttegning
1918

Tidemand-Dals facadetegning, 1918, gengivet med venlig tilladelse fra Næstved Museum efter dets udgivelse Bygningsregistrering 1986 ©

4p, Herlufsholm Hgd., Herlufsh.