Skomagerrækken 3 i Næstved

Skomagerrækken 3

Skomagerrækken 3 ca. 1930
Knud Knudsen ca. 1930, starbas.net 32872B6245

bygget 1919 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for Præstø Amt og Næstved Kommune i henhold til retsplejereformen der trådte i kraft 1/10 samme år, til politistation. Johs. Jørgensen murede, Fr. Nielsen tømrede.

Politiet havde hidtil hørt under byfogeden der også var byretsdommer og havde kontor omme i Råd-, Ting og Arresthuset. Diderichsen fortsatte som dommer, ny politimester blev W. Schmit, tilflyttet fra Samsø. Efter planen fik han lejlighed på 1. sal, men jeg kan ikke se at han skulle have boet der ...

Udvidelse mod højre, delvis ind i arresthuset til statspolitiet 1921 ved samme arkitekt. H. Aagaard murede, P.F. Christensen tømrede.

Dommerkontorer, Skomagerrækken 3
11/11 2007 kl. 13.25, © pelo

fordobling mod venstre 1937, også ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal.

Politistationen fortsatte her til maj 1938, da den flyttede skråt over gaden til Diskontobankens aflagte Ramsherred 3, som samme Tidemand-Dal ombyggede til etaten. Ved udbygningen 1937 citerede Tidemand-Dal den tidligere brandstations rundbuede porte og relaterede huset til den nye politigård skråt overfor ved at bruge samme marmor omkring døre og vinduer. Siden september 1938 var her dommerkontorer. Efter justitsens udflytning til den tidligere Gardehusarkaserne 2009 blev her 2012 Næstved Lægehus.

Dommerkontorer
11/11 2007 kl. 13.24, © pelo

Våbenskjoldene er også fra 1937 og identiske med de modstående på Tinghuset og næsten også med dem på den nye politistation skråt overfor.

Husets forgænger fra 1854 efter tegninger af tømrermester Hoffmann* var sprøjtehus indtil 1898, da det flyttede hen i Sandgraven (Teatergade). Derefter blev huset brugt til Kødkontrol indtil 1919. 1923/24 blev der kød- og levnedsmiddelkontrol i det nyindrettede Kvægtorvet.

231(b), gl. 129b