Kanalvej 1

Kanalvej 1
7/9 2004 kl. 19.07, © pelo

Et pakhus her blev ombygget 1970 ved arkitekt John Elmer Hansen og til ukendelighed 1981-82 og 1986 ved arkitekt Hugo Holkjær. Julenat samme år brændte det ned til grunden. Det genopbyggede hus, nu med tøndehvælv, ved samme arkitekt blev indviet 15/4 1988 og senest om- og udbygget 2001-02 ved firma Poul Hundlund, Hanstholm. Alt for Svends Møbler, senere Idémøbler, nu ILVA.

Svends Møbler blev grundlagt 1/4 1952 af Svend Nielsen, tilflytter fra Herning, på Kirkepladsen 1. April 1970 flyttede forretningen hertil. Den blev videreført af Heine Sørensen, 2014 tog sønnen Jesper Kjep over.