Vinhusgade 8

porthammer
14/3 2003 kl. 12.50 © pelo

Renæssance-dørhammer fra tidligere hus indmuret over sidedør i gården. En dørhammer er den bjælke der er overligger over døren. If. den var gården bygget 1637 af en Jost Althaus og fru Mergrete Andredætter. Der er ikke noget tilbage af den gamle gård, det nuværende forhus er fra 1957.

Herlufsholm

Herlufsholm
J.F. Busch ca. 1867, www.fotohistorie.com

ca. 1560 lod Herluf Trolle det tidligere kloster ombygge med gavle i nederlandsk renæssance (Rosenborg-stil). Det blev 1868-70 erstattet af den nygotiske bygning der stadig står. Men inden da fik gavlene et langt ekko i Næstveds byggeskik.

208a, gl. 157