Store Mølle

Store Mølle
vel ca. 1905, E. Arnholtz, NæstvedBilleder 2007,261-7

sydsiden af Præstøvej hvor den krydser toppen af åsen, ca. nr. 6, Hans Hornemannsvej 3. I forgrunden t.h. kirkegårdsmuren. En senmiddelalderlig stubmølle blev erstattet af en mølle af hollandsk type, dateret til 1627 men vel løbende fornyet. Møllere var Johannes Henrik Dorscheus senest 1848 - død 1868, derefter hans søn Chr.Fr. Dorschæus indtil 1871 da møllen brændte. N. Andersen genopbyggede møllen hvor han fra 1872 også drev bageri, derefter 1882 - ca. 1900 F. og P. Kruckow der udstykkede en del af den tilhørende jord. Møllen fortsatte til mindst 1908. 1910 købte Næstved Kommune, der i forvejen ejede den omgivende Gallemarken, den tilbageværende jord. Samme år blev møllen revet ned.

NT 12/7 1910
NT 12/7 1910

I forgrunden t.v. møllegården, på den anden side af Præstøvej, nr. 29, som forhuset så ud efter en brand 1903. Her boede møller Johannes Henrik Dorscheus med husstand 1839/40 - død 1868, derefter hans søn Chr.Fr. Dorschæus indtil 1871. Endnu 1906 logerede 2 møllersvende i gården.

1899/1900 købte dr.theol. Bernhard Hansen gården. Han boede her og indrettede også det katolske Sct. Katharina Kapel i ejendommen. 15/11 1903 brændte gården, forhuset eller en del af det overlevede eller blev genopbygget og fik navnet Villa Alpha. 1916 afstod Hansen Villa Alpha til menigheden. 1925-26 byggede den Vor Frue Kirke op til villaens gavl. Vor Frue Skole flyttede fra lejede lokaler i Købmagergade 11 hvor Sct. Elisabeth Søstrene og pastor Steidl havde oprettet den 1923, til villaen. Skolen fik nyt hus 1939. Da en ny præstebolig bagved stod færdig 1959, blev huset her revet ned. Nu er der skolegård på grunden.

Store Mølle blev drevet sammen med Lille Mølle der lå på toppen af åsen skråt bag møllegården, omtrent hvor der nu er et udsigtspunkt med bænk. Den blev solgt fra 1871 og ophørte ca. 1883.

På den anden side af kirkegården, hvor nu Niels Juelsvej ender lå Sortebrødre Mølle. Glarmester J.A. Pedersen* fik den revet ned 1903/04.

naestved-museumsforening.dk

186,208a,268b,11d mrk, gl. Sct. Mortens Landsogn