sitemap

middelalder ca. 1060-1536

renæssance ca. 1500-1650

enevælden ca. 1660-1800

klassicisme ca. 1800-1860

o. 1875

historicisme ca. 1850-1930

jugendstil ca. 1900-1918

nyklassicisme ca. 1910-

funktionalisme 1932-

national funktionalisme

brutalisme 1956-

traditionalisme ca. 1975-

postmodernisme ca. 1990-

byvandring i Næstved

by- og amtsvåben

om Næstved historisk set