Dania 10-24

Dania 10-24
15/5 2002 kl. 17.04 © pelo

bygget 1992-93 ved arkitekt Helge Jørgensen for Maycon Byg A/S og efter dettes konkurs for Nellemanns Gaard I/S. Fløjen i forgrunden t.h. var nybyggeri, fløjen i baggrunden t.v. er delvis resten af Nellemanns Hus, tidligere baghus til Ringstedgade 3.

Maycon Byg søgte at markedsføre hele anlægget som Nellemanns Gaard, men det er vist aldrig slået igennem. Nellemanns Hus rummer nu fire moderne rækkehuse, mens den nye fløj blander bolig og erhverv. Butikken blev november 1993 overtaget af Preben Olsens herretøjsforretning Mister der var begyndt i 1976 i Jernbanegade 7. I nov. 2004 flyttede den til Kindhestegade 12G og afløstes her af Nybolig med café - byplanen tillader ikke ny finansiel virksomhed i midtbyen.

Her lå de mange baghuse til købmandsgården Ringstedgade 3. Nellemann overtog gården 1911 og frasolgte forhuset 1946, men familien beholdt baghuset indtil 1990. Facaden her blev ombygget i 30'erne eller 40'erne. Det forfaldt efterhånden og virkede ikke indbydende bag sin havemur mod Dania-parkeringen her. Efter om- og nybygningen fik det Dania-adresse.

Dania 10-12

Dania 8-12
3/6 2007 kl. 18.07 © pelo

Er nybyggeriets frontispice mod gaden en reference til den omme i gården ...