Vinhusgade 2
13/6 2004 kl. 11.14 © pelo

Vinhusgade 2

bygget 2003-04 ved arkitekt Helge Jørgensen, Tegnestuen Apostelgaarden, for Tom Høeg til sparTrelleborg, tidligere Slagelse Sparekasse, fra begyndelsen af 2008 Sydbank, efter nedrivning af det tidligere hus. Sidehuset (t.h.) blev samtidig ændret til beboelse med ny facade og diskret indfældet tagterrasse forrest.

Sydbank flyttede 2014 til Axeltorv 4 efter overtagelse af DiBa. Møns Bank åbnede filial her samme år.

204, gl. 154b
sidehus: 205, gl. 154a