Vinhusgade 12
8/9 2004 kl. 11.59 © pelo

Vinhusgade 12

bygget 1977-78 ved arkitekt Gustav Petersen for revisor Chr. Friberg efter nedrivning af tidligere forhus 1962. 2020 under ombygning for ESTATE INVEST A/S:

T.v. begyndte Finansbanken 1978 sin Næstved-filial der ved fusion 1981 blev til Jyske Bank. Marts 1983 vedtog byrådet en lokalplan der forbød etablering af pengeinstitutter i strøggader, deriblandt Vinhusgade. Det gav konflikt da Jyske Bank 1/4 1986 flyttede til hjørnet Østergade 2, Riddergade 1, en konflikt kommunen tabte da den 29/10 1987 accepterede Sparekassen Lolland som lejer fra 1988. Og igen da sparekassen 14/8 1995 flyttede til Brogade 6, med samme resultat: Lokalet blev 1998 Diba Bolig der 2006 flyttede hjem til hovedafdelingen.

T.h. var der Jakob Sko (Skokøb) ved Erland Jakobsen indtil han sidst i 1990 flyttede til det nye Næstved Megacenter, fra 1996 Søndagsavisen.

Vinhusgade 12
10/9 2001 kl. 9.13 © pelo

sidelængen t.v. er bygget 1964 af tømrermester Herm. Hansen der også tegnede den, og murermestre Hansen & Andersen for Sv. Aage Nielsen, Svends Møbler, der brugte den til udstilling. Omkr. 1975 husede den Næstved Møbellager for Bedre Brugte Møbler A/S, i begyndelsen af 90'erne Intersport, derefter køkkenelementer. 2000 ombygget til boliger med 1 etage mere.

I sidelængen t.h., bygget sammen med forhuset 1977-78, var der værtshus 1980-97 indtil 1995 Vinstuen, så Under uret. 1998-2006 indgik lokalet i Diba Bolig.

210, gl. 159