Trævarefabrikken Dan

Kildemarksvej 70-72, 1945
jubilæumsskrift 1945

Kildemarksvej 70-72 husede 1922-62 Trævarefabrikken Dan, tilflyttet fra Farvergade 7. Fabrikant Carl Peter Jensen ejede den -1948 da den blev aktieselskab. 1931 fik den både dampmaskine og eget el-værk. Den beskæftigede op til ca. 80 mand, vel især ufaglærte. Den lukkede 1962. Nu ejer Næstved Kommune størstedelen af bygningerne.

I villaen i baggrunden, nu nr. 72, boede ejeren. BBR daterer den til 1938, men der er tegn på at den er noget ældre, nok fra sidst i 20'erne.