Krumport 7

Krumport 7
30/6 2008 kl. 9.01 © pelo

bygget 1906-07 af murermester Lars Christensen (1859 - 1938) der stadig ejede huset - død og boede i det fra senest 1916, de sidste år som forhenværende, efterfulgt af sønnen murermester Carl S. Christensen (f. 1891) o. 1921-60, i 1960 Carl S. Christensen & Sønner; senior boede her stadig, sønnerne Sv. Rømer Christensen og Jens Rømer Christensen boede andetsteds. Nu er her 4 lejligheder og 2 kælderværelser.

NT 18/9 1912
NT 18/9 1912

Fabrikant Jeppesen boede her senest 1911. 1914 byggede han på Farimagsvej 69.

77g