Kindhestegade 12
1935, starbas.net B7416

Kindhestegade 12

1836 - 1936. Brændevinsbrænder Jacob Gørtzen* henne i nr. 18 købte 1832/33 stedet af af skomager Chr. Jensen, udstykkede det og byggede nyt forhus. Brandtaksationen skriver at facaden mod gade er grundmuret. 1914-15 fik fabrikant A. Bech tilladelse til at påbygge en frontispice. Arkitekt Jørgen Otbo* opmålte huset inden nedrivning og fandt midtstillede port flankeret af søjler, og sådan blev også hans nye hus.

Gørtzen slog sig på avlsbrug men boede her i perioder - død 1867. Hans arving solgte 1871 gården til læge Hans Hansen* der flyttede hertil fra nr. 2 og boede her - ophør 1914.

NT 29/4 1920
NT 29/4 1920

Her var biler 1919-80. Købmand, urtekræmmer og maskin­fabrikant J.Chr.M. Ditlevsen (f. 1879) købte gården 1919 og boede her med forretning o. 1921-30 tilflyttet fra Købmagergade 11. Han handlede også med biler. Senest 1925 havde mekanikerne Petersen og Troelsen værksted her; 1926 købte de gården af Ditlevsen. Samme år fik Det Danske Petroleums Aktieselskab tilladelse til et benzinanlæg i gården, drevet af Petersen og Troelsen. 1929 solgte de virksomheden til C. Lauritsen der førte den videre under samme navn. H.F.W. Petersen startede 1930 Importøren, Hjultorv 3. 1936 solgte Lauritsen til Chr. Rahbek der også købte gården og byggede nyt.

153, gl. 120c