søvejen til Næstved

søkort 1700
1700, Jens Sørensen, Kgl.Bibl. hvor kortet kan ses i fuld størrelse

Udsejlingen fra Karrebæk Fjord var Mindegabet. Skibe ankede op i åbent vand hvor de lastede og lossede fra/til pramme.


ca, 1905, postkort, starbas.net N-B 11790

Mindegabet sandede til. I baggr. t.h.: Enø By.

NT 7/5 1909
NT 7/5 1909

1909 eller kort efter blev broen erstattet af en dæmning. I dag kan Mindegabet kun lige fornemmes ca. midt på sandstranden.