Jeppesens Maskinfabrik, Farimagsvej 69

Farimagsvej 69, maskinfabrik
13/2 2002 kl. 15.46 © pelo

Bygningen bagest er et resultat af flere ombygninger, bl.a. 1949 ved arkitekt Sigurd Petersen og 1954 ved arkitekt Jakob Matzen, begge Næstved. Bygningen nærmest med de 4 karakteristiske nordvendte shedtage er fra 1960, tegnet af ing. P. Hvidt, Næstved med anvendelse af Velkin Shedtage i stål. 1985 flyttede 4. generation Jeppesen virksomheden ud til Øverup Erhvervsområde hvor den stadig er. De gamle produktionsbygninger har været brugt af Sydsjællands Paintballcenter, 2006-07 ombyggede CASA Arkitekterne de forfaldne bygninger til tegnestue.

tegnestue

Farimagsvej 69, tegnestue
7/6 2007 kl. 17.00 © pelo

2006-07 ombyggede CASA Arkitekter den tidligere maskinfabrik til sig selv og flyttede hertil fra Det Røde Pakhus juni 2007.

Tilbyggede glaskarnapper, huset pakket ind i bølgeblik, glasskår i bedene. Arkitekt Birgit Rasmussen, CASA Arkitekter, til Sjællandske 19/6 2007: Jeg ville undgå, at her blev for slikket.

50d,59a,214 mrk