Optagelseshjemmet Sydsjælland

Optagelseshjemmet Sydsjælland
postkort 1908, udg. Alfred Simon

Grimstrupvej 101, bygget 1908-09 på Skolelodden, også kaldet Degnelodden, i Grimstrup efter tegning af arkitekt Chr.P. Jespersen for Præstø Amts Plejehjemsforening og Børnenes Vel. Simon Jensen* tømrede, Christensen, Fixvej, murede.

NT 18/9 1908
NT 18/9 1908

Kommunen stillede grunden til rådighed, indvielse 19/6 1909, formand for bestyrelsen lærer Johs. Søegaard*, Børnenes Vel, bestyrerinde frk. Anna Larsen, hidtil Vallekilde, plads til 30 børn. Flere senere udvidelser mod højre og bagud, bl.a. 1935 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal*.

Et optagelseshjem var beregnet til midlertid anbringelse. Hjemmet her blev 1980 Sydsjællands Børne- og Ungdomscenter. Det lukkede 1993.

1b Grimstrup, Næstved Jorder