Ndr. Farimagsvej 1A

Ndr. Farimagsvej 1A
20/11 2001 kl. 13.38, © pelo

bygget 1892-93 for bogtrykker Victor Petersen*, udgiver af Næstved Tidende; han købte grunden af sigtefabrikant Ditlev Poulsen. 1895 søgte Petersen om at maatte føre Traade over Ringstedgade og ad Farimagsvej fra det Firmaet C.V. Petersens Sønner tilhørende elektriske Lysanlæg i Ringstedgade til Forsyning af elektrisk Lys i hans Privatbolig paa Farimagsvejen. Byrådet imødekom ønsket på betingelse af at han ikke overskred 55 volt og fulgte brolægningsudvalgets anvisninger (NA 19/10); hermed blev villaen antagelig Næstveds første privatbolig med elektricitet - byen fik først sit elværk 1909.

Victor Petersen boede her med familie og tjenestepige. 1906/07 solgte han huset til ostehandler A. Caspersen* der boede her 1911 med familie og tjenestepige og også drev forretning med ost en gros. 1916 solgte han huset til sin kompagnon og efterfølger P.V. Bertelsen* der lejede det ud. Fiskeeksportør Niels Pedersen ejede og boede i huset 1919-39/40.

Siden 1940/41 - mindst 2015 var her kiropraktor, - mindst 1963 Søren Winther (f. 1903), tilflyttet fra Kindhestegade 12. 2018 blev her ejendomsmægler.

Ndr. Farimagsvej 1A
20/11 2001 kl. 13.37, © pelo

2018 blev nogle vinduer udskiftet med store butiksruder og nogle facader hvidtet bortset fra det glaserede bånd.

mrk 101d