Kvickly

Kvickly
19/5 2004 kl. 19.02, © pelo

Jernbanegade 8, hjørnet af Teatergade(t.h.), bygget 1967 ved FDB's Arkitektkontor, Albertslund, efter samme skabelon som i Hjørring og Holstebro, præfabrikerede betonelementer. Frede Knudsen stod for tømrerarbejdet. Supermarkedet HB COMUS, 1973- Kvickly, åbnede 27/10 1967. Kvickly lukkede her 8/10 2004 og flyttede til det nye Kvægtorvscentret. 2005 dels nedrevet dels gennemgribende ombygget:

Kobberhjørnet

Kobberhjørnet, Jernbanegade 8
13/3 2007 kl. 17.24, © pelo

i folkemunde Kobberpaladset, (om)bygget 2005-07 ved arkitekt Bay Jørgensen CO, Ringkøbing og København, for Danton A/S: et markant, stejlt trappeparti, bibeholdelse af parkeringsdækket ovenpå, påbygning af 3 etager med 40 lejligheder (28 andels- og 12 ejer-, heraf 9 penthouse-) og ny facader i glas og kobber. Det er forfriskende anderledes, men også noget voldsomt med 5 etager og en højde på 16 m. Naboen, den hidtil så statelige Teknisk Skole i baggrunden t.v., synes reduceret til et udhus.

I stueetagen detailhandel og restaurant.

Kun 2 af Jernbanegades oprindelige huse fra o. 1900 er erstattet af nyere. Her endda to gange. Under modstanden mod opførelsen af Kobberhjørnet var der forslag om at genopføre Bygningen. En særpræget idé! I hvilken version ...

59c