Grønnegade 1

Grønnegade 1 ca. 1916
ca. 1916, E. Arnholt, NæstvedBilleder 2007,273-26

havde forhuse både mod Ramsherred (t.v.) og Grønnegade, bygningerne omfattede også nabohusene til begge sider, (matriklen gl. 57, ny 22) Ramsherred 17-23 og Grønnegade 1-7. Rebslager Christian Hansen Møller ejede og boede i gården o. 1761-91. Genboen, tømrermester og brandkaptajn Søren Fr. Hoffmann* ejede den 1837 - død 1884. Han havde tømmerplads på en del af grunden og brugte husene til udlejning. Fra først i 60'erne ejede han også Ramsherred 15, fra midt i 70'erne udstykkede han grunden. Hoffmanns arvinger ejede gården til 1892, også til udlejning.

Mod Ramsherred (t.v.) boede lærer, kordegn Knud Alfred Fester* 1861-81, 1880 sammen med den ugifte søn Christian Fester* der 1878 nedsatte sig som sagfører med kontor i Kirkestræde 2, fra året efter i Ramsherred 7. Da den nye kommuneskole var færdig 1881 fik lærer Fester fribolig der.

Her var skomageri 1898 - mindst 1908 ved M. Andreasen.

Ellers gik der våde varer i gården:

NT 17/6 1904
NT 1904

Øl- og detailhandler Christoffer Madsen* flyttede hertil 1893 fra Sct. Mortensgade 5. Han drev Carlsberg-depot med tapperi, vist i sidehuset mod Ramsherred (t.v.). 3 sønner og et skiftende antal tjenestefolk arbejdede i forretningen og indgik i husstanden. Senest 1898 ejede han gården. Det år omfattede hans husstand familien hvor sønnen Carl Viggo var medhjælper, og en tjenestekarl. 1912 overtog den yngre søn Georg V. Madsen (1883 - 1933) forretningen; han byggede 1913 Farimagsvej 13 og flyttede derud. Ølhandler Carl Viggo Madsen boede stadig her 1916.

Her var beværtningen Royal, i folkemunde Asylet eller Gravens Rand

I sidehuset mod Ramsherred senest 1916 - død 1948 møbelsnedkermester Herman P. Christensen med familie. I længen mod Grønnegade (t.h.) senest 1916 - 1944/45 billedskærerne Jens Karl og Anna Marie Hansen der var søskende, fraflyttet til Farimagsvej 17.

1914/15 solgte ølhandler Madsen gården til fiskehandler Carl Chr. Christoffersen der 1917 byggede nyt hjørne hvor beværtningen fortsatte -1950.

22(a), gl. 57