Maglemølle

Maglemølle ca. 1870
ca. 1870, J.F. Busch, Dansk fotohistorie; set fra syd, måske fra Storebro; også postkort

Næstveds vandmølle, antagelig kendt tilbage til 1135, tilhørte stadig Herlufsholm. Ud over at male korn modtog den også vadmel til stampning. Den var nu stærkt forfalden og blev købt af det nydannede selskab Maglemølle Papirfabrik der ville udnytte vandkraften, til overtagelse april 1873. Endnu 3/5 1873 annoncerede møller E. Lundstein at Magle Mølle foreløbig vedbliver at formale Sæd (NA).

Ved folketælling 1870 boede E. Lundstein her ikke selv. Men det gjorde den 21-årige møllersvend Julius Lundstein, vist en søn af postholder Lundstein*, sammen med bl.a. 2 møllerlærlinge. Han gjorde sig 1872/73 selvstændig med den nye Herlufsholm Mølle.


Sorø Amts Landvæsenscommission 1867; Næstvedegnens Arkiv K 10.113; udsnit

Litt.:
J. Ingemann Pedersen: Susåen og Den Danneskjoldske Kanal; Historisk Samfund for Præstø Amt 1986