Farimagsvej 32

Farimagsvej 32
30/6 2008 kl. 8.43 © pelo

tidl. villa Castle

Richard forlod Næstved 1884. 1884-95/96 ejede fhv. apoteker Ole Ferdinand Dyrlund huset og boede i det med familie og tjenestepige - mindst 1901. -1905/06 ejede hans ugifte datter Ulla Emilie huset som hun boede i med en tjenestepige.

1905/06 købte skibsmægler Anton Vald. Mikkelsen (1866-1910) huset. Enkefru Alma Mikkelsen boede her 1911 med familie og tjenestepige. Året efter solgte hun huset og flyttede op i Jernbanegade 13. Hun døde 1956 på Wittes Stiftelse henne i nr. 24.

Sten- og billedhugger Valdemar Handberg* havde fra 1903 værksted på skiftende tomter ved Jernbanegade. 1912 købte han huset her og boede her 1916 med familie og tjenestepige. 1919 flyttede han til København men beholdt huset og sin Næstved Monument- og Stukkatørforretning her, med speciale i gravsten, drevet ved bestyrer, - mindst 1949 Holger Rasmussen der ikke boede her. I 50'erne havde han udstilling i/ved den tidligere toldbod overfor, 1980 solgte hans efterfølger Peer Rubin forretningen til stenhuggermester Jørgen Ødder, Præstøvej 25 hvis forretning lukkede få år efter.

Valdemar Handberg jun. (1902-64) boede her 1935/36-41/42, tilflyttet fra Brogade 10 og drev forretningen -1969. 1930- drev Handberg også Shell-tanken på banegårdspladsen overfor og solgte biler og motorcykler.

1926-35/36 var her Næstved Ejendomskontor ved Frede Lund, fraflyttet til nr. 38.

Christoffersens* begravelsesfirma flyttede 1990 hertil fra Bryggergården der skulle fornys.

4f