Apostelhuset: figurknægte

Jakob den Yngre Filip Simon Matthæus Johannes

Jesus, omgivet af de 12 apostle, her Jakob den Yngre, Filip, Simon, Matthæus, Johannes. Over figurerne ses både adelige våbenskjolde og borgerlige bomærker. Under hver apostelfigur er der et grotesk fjæs, en vrængmaske, det mest bemærkelsesværdige ved værket. Se dem!

Peter Jesus Paulus

I midten inderkredsen: Jesus flankeret af Peter og Paulus

Bartholomæus Andreas Jakob den Ældre Matthias Thomas

Bartholomæus, Andreas, Jakob den Ældre, Matthias, Thomas

Billedskæreren er anonym som det er almindeligt for middelalderen, men han menes genkendt fra flere altertavler på egnen.

fotos:
1-4: 19/5 2003 kl. 17.06-09; 5: 20/5 2003 kl. 17.18; 6-13: 15/9 2002 kl. 17.37-43, © pelo