Apostelhuset: groteske fjæs

Jakob den Yngre Filip Simon

© pelo

Fjæs under Jakob den Yngre, Filip, og Simon

Matthæus Johannes

© pelo

Fjæs under Matthæus og Johannes

Under Matthæus: Menneskefjæs? Menneskeabe fra de nye kontinenter? En af tidens brutale lejetropsførere med pansret hovedtøj?

Peter Jesus Paulus

© pelo

Fjæs under Peter, Jesus og Paulus

Under Jesus: Fjæset er tolket som Djævelen. Måske kunne det også være en fisk eller et havuhyre, symbol på det ocean der omskyllede kontinenterne eller det vand, jorden flyder i.

Bartholomæus Andreas

© pelo

Fjæs under Bartholomæus og Andreas

De eneste naturalistiske menneskeansigter

Jakob den Ældre Matthias Thomas

© pelo

Fjæs under Jakob den Ældre, Matthias og Thomas

Vrængmasker var en genre i senmiddelalderen, kendt fra kalkmalerier. Den fortsatte i renæssancen, og også i nyrenæssance, som man kan se et eksempel på her. Det har været foreslået at disse skulle fremstille synd og last som Jesus og apostlene træder under fode. Der er vist ikke peget på nogen sammenhæng mellem dem og den enkelte apostelfigur.

Denne meget sene middelalders forestillings- og billedverden var sær. Figurerne er samtidige med Mathias Grünewalds Isenheim-alter og Hieronymus Bosch' malerier, værker fyldt med angst og grufulde uhyrer. De må ikke sammenlignes med moderne surrealisme. Symbolerne var velkendte for datidens mennesker, men deres indhold er nu for det meste glemt.

De er også samtidige med de store søfarere og opdagelser. Der gik efterretninger om mærkelige skabninger i oceanet og på fremmede kontinenter.

Selv om billedskæreren var lokal, behøver han ikke at have været ude af trit med tidens europæiske hovedstrømninger.