Stålgården

Stålgården, Grønnegade 37, Ringstedgade 14
4/7 2006 kl. 7.52 © pelo

Grønnegade 37 (t.v.), Ringstedgade 14, bygget 1934 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for A/S Sydsjællands Jernforretning efter nedrivning af to gårde. Næstved Kommune overtog Stålgården 1981 og lod den forfalde. En ny ejer, Michael Mentzler, også kendt for istandsættelse af Hjultorv 6, satte facaden i stand i slutningen af 2007. bl.a. udskiftning af de originale vinduer med jernrammer med moderne termoruder med lidt bredere rammer og fjernelse af lyskonsollen over stueetagen. Vinduerne fremkaldte stærke reaktioner fra kommunen, men sagen er vist siden gået i sig selv.

A/S Sydsjællands Jernforretning beskæftigede ved husets opførelse godt 20 mand. Direktør Hans Poulsen* flyttede ind i det nye hus fra det gamle (eller nr. 12), og boede her - død 1946, hans enke Semona Poulsen - mindst 1959, vel - død 1964. Deres svigersøn, prokurist, senere direktør Bernhard Rasmussen* fra Kirkepladsen 6, - død 1864. Sønnen Gay Rasmussen videreførte forretningen fra 1964. 1976 åbnede VVS-show-room i et af butiks­lokalerne. 1/5 1978 blev den overtaget af koncernen S.C. Sørensen A/S der 1981 og 89 flyttede den ud af centrum, hhv. til Øverup og Åderup.

Kolonial- og grovvareforretningen fra Lillelunds hjørne videreførtes i nybygningen fra butik mod Ringstedgade indtil 1972,

Ingen af dem boede her.

Den afløstes af Næstved Hobby og Legetøj der fortsatte til juni 1998. Cassiopeia med smykker og ure er her siden 2004.

Knud Knudsen 1941
annonce 1941

Fra begyndelsen flyttede Knud Knudsen* ind i hjørnebutikken med originale buede ruder omkring indgangen med sit magasin for konfektion, fodtøj og boligudstyr, tilflyttet fra hjørnet af Vinhusgade og Brogade. Privaten var ovenpå. Han var her - død 1959, en del af den blev videreført af Victor Schiøt som IV Bo. 1963 købte Jørn Schytte, også Vinhusgade 13 og Ringstedgade 10, forretningen, videreført af fru Ellen Schytte og 2002-08 af sønnen Jesper Schytte.

Andre beboere i det nye hus:

Sydsjællands Jernforretnings lagerbygning

Sydsjællands Jernforretnings lagerbygning
januar 1992, Kristian Gramstrup ©

Til Stålgården hørte også også nabohuset, Grønnegade 35, Sydsjællands Jernforretnings lagerbygning, også ved U. Hansen-Reistrup først i 1934, før hjørnehuset. 1954 blev den forhøjet med en etage og elevatortårn og lagerhaller bagud ved samme arkitekt. 1991 tillagde Kommuneatlas Næstved den høj bevaringsværdi. Alligevel blev den nedrevet 1993 for at give plads for nye andelsboliger.

Det var nok til dette sidehus el-installatørfirmaet Mortensen & Christiansen flyttede fra daværende Købmagergade 17 1934. Firmaet var her stadig 1959.

I forhuset, bagest mod Grønnegade, t.h. i billedet, var der Staalgaardens Herrefrisør Salon fra 1947, først ved Knud Svendsen, o. 1959 Erling Maach, o. 1970 Maach & Jørgensen, med særskilt damesalon Kosmetik. 1981 blev de slået sammen til Stålgårdens Frisørsalon. 1995 flyttede den over til Ringstedgade 11; det overlevede den ikke.

Stålgården

Stålgården
14/9 2002 kl. 11. © pelo
Stålgården
30/9 2005 kl. 16. © pelo

Den internationale modernisme var ikke bare arkitektur, den var livsstil: lys, luft, enkelhed - og om vinteren isnende kulde fra vinduer med stålrammer og enkeltlagsglas. Den blev aldrig bredt accepteret. Der er mange eksempler på at den blødes op med blyindfattede ruder og røvbaldegardiner.