Ndr. Farimagsvej 9-11

Ndr. Farimagsvej 9-11
13/5 2005 kl. 10.15 © pelo

tvillinger, hver med 3 lejligheder, bygget 1912 af murermester P. Larsen der købte grunden af et lokalt konsortium og straks solgte nr. 9 til telegrafarbejder Hans Peter Andersen.

En lokalplan dømte 1992-93 nr. 11 (t.h.) til nedrivning. Der fulgte en ret heftig debat. En ny lokalplan 1996 foreskrev bevaring hvorefter husene blev sat i stand. Arbejdet var færdigt januar 1999 hvorefter Næstved Kommune lejer lejlighederne ud.

I nr. 9 (t.v.) boede 1916 ejeren Hans Peter Andersen, sergent ved fodfolket Christian Hansen og øverst en enke på alderdomsunderstøttelse; 1921 en handelsagent, en politibetjent og en kommunelærerinde. Ingen tjenestefolk. Papirvarefabrikant og bogtrykker B.C. Schou boede her 1946/47 - død 1955, tilflyttet fra Dania hvor virksomheden også var.

Murerm. Larsen ejede nr. 11 (t.h.) -1921 og brugte det til udlejning. På 1. og 2. sal boede fabrikant Frits O. Torp* med kone og 5, senere 7 børn men ingen tjenestefolk, 1921 - død. Han købte huset 1923. Han drev Næstved Trådvarefabrik, grundlagt i Sandstræde (nu ydre Ringstedgade) 1921 - død. I stueetagen boede endnu en husstand, 1929-31/32 cand.pharm., fhv. materialist Edv. Schou*. Senere fik Torp kontor i lejligheden. Fabrikken beskæftigede 1934/35 5-6 mand, senere op til o. 11. Produktionsbygningen var omme i gården (nu P-plads). Sønnen Richard Otto Torp førte virksomheden videre som Torps Trådvarefabrik her - død 1978, væsentligt med underleverancer til Novenco. En yngre søn, Mogens Torp, fortsatte med Torp Tråd andetsteds.

tak til Nanna Hansine Brandt, f. Torp
9: mrk 172m, 11: mrk 172n