Hjultorv 9, Kindhestegade 1

Hjultorv 9, Kindhestegade 1
24/6 2007 kl. 16.57, © pelo

tidligere også Hjultorv 11, bygget 1909 for farver Fr. Schnipper*. Han havde arvet stedet efter sin far, bomuldsvæver og tøjfabrikant Carl Ditlev Schnipper* (d. 1900). Han ejede gården og boede i et side/baghus - død 1920. Den omfattede også nabohusene til begge sider indtil Schnippers søstersøn og arving, lærer F.V. Lindelof der boede i Jylland, udstykkede den 1935.

Tekstiltraditionen fortsatte i det store lokale mod Hjultorv (t.v.) og hjørnet, først med manufaktur og trikotage

1967-87 kæden Strikkeboden der flyttede hertil fra Axeltorv 1. Seiffert Sport overtog lokalet.

Kindhestegade 1 (t.h.)

Bagest (helt t.h.) var der to små butikker:

Kindhestegade 1
16/2 2004 kl. 17.10, © pelo

Vindfløj med bygherrens initialer: F(rederik) S(chnipper), og byggeår: (19)09.

217, gl. 126