Kindhestegade 9
10/9 2006 kl. 17.50, © pelo

Kindhestegade 9

bygget 1888 for garver og læderhandler A.W. Jensen*, Vinhusgade 10, hvis grund gik i en vinkel hen over den nuværende Axelhusparkering og nu fik forhus mod begge gader. 1868 havde kunstdrejer Carl H. Løvstrøm* forsøgt at sælge grunden her fra. Jensen & Hvalsø havde indtil 1888 garveri her. Kvisten er antagelig nyere, indtil mindst 1925 ses ingen husstand deroppe, men der kan have været pigekamre.

A.W. Jensen* ejede huset -1901. Han brugte det til udlejning:

Sagfører Andreas Rasch* købte huset 1901 og boede her 1902-16, tilflyttet fra nabohuset t.v., med kone, 3 børn og 2 tjenestepiger på 1. sal hvor han vel også havde praksis. Han flyttede til København men vendte 1927 tilbage til Næstved.

NT 4/2 1916
NT 4/2 1916

Omkr. 1921-70 havde J.P. Jeppesen (d. 1941) kaffelager i huset. Han boede i Nykøbing F. Her i huset boede 1925 hans forretningsfører P.E. Andersen (1890 - 1978); han begyndte 1928 for sig selv med Sydsjællands Kaffebrænderi på Slagkildevej 1. Indehaverens søn Ernst P. Jeppesen ejede huset senest 1921. 1925 købte han villaen Peder Syvsvej 3 og flyttede dertil. Han ledede filialen her ca. 1928 - 1938. Sigfred Mikkelsen var bestyrer 1938 - mindst 1953; han boede her ikke. Forvalter Bernhard Olsen boede her o. 1936-56.

209(b), gl. del af 158