Ramsherred 10, 1897
1897 E. Arnholtz, NæstvedBilleder 2007,239-99, udsnit

Ramsherred 10

Her lå en bindingsværkslænge på 13 fag, ejet af skiftende købmænd der udlejede den til stald og kornloft samt vogne. 1853/54 købte murermester Mathias Petersen* den. Han gav den grundmuret facade 1858 og ombyggede den yderligere 1878. 1867 rummede den stald, kammere og magasin, 1878 fik 4. Dragonregiment tilladelse til at bruge det saakaldte Sorterupske Etablissement og Muurmester Petersens Stald.

1894 solgte Petersens arvinger huset til murermester Hans Christiansen* der brugte det til udlejning.

Her var fægte- og gymnastiksal o. 1894-1913. 1919 solgte Christiansen huset til møbelhandler Jørgen Jørgensen* der ombyggede det og flyttede forretningen hertil.

252 gl. 135e