Grønnegade 2
20/5 2002 kl. 15.21, © pelo

Grønnegade 2

bygget 1856, vel som sidehuset (nedenfor) af murermester Johan M. Meyer*, for snedkermester og ejendomsinvestor Hans E. Sorterup*. Da han døde 26/12 1857 arvede enkefru Johanne f. Meden (d. 1863) hans ejendomme; hendes nye ægtemand købmand N.C.J. Nielsen* overtog dem. Da han døde 1881 gik de videre til hans enke efter 2. ægte&skab Rasmine Nielsen der ejede dem - død 1916/17. 1919/20 købte Næstved Kommune gården af hendes arvinger.

Ejerne brugte gården her til udlejning, forhuset her især til officerer ved 2. senere 4. Dragonregiment. Her boede jævnt hen en premierløjtnant

Ejeren beskrev lejligheden på den finere førstesal i en annonce 1878 (NA 14/12): 6 Værelser, Kjøkken, Spisekammer, Vadskekjælder med indmuret Kjedel, Viktualiekjælder samt stort Kjælderrum til Ildebrænsel m.m.

Nogle af officererne var måske foresatte for de indkvarterede ryttere i kasernen i sidehuset (nedenfor), men forhuset var ikke del af kasernen. Lejlighederne var i almindeligt udbud. Omkr. 1880 boede skræddermester Niels Prag, o. 1916-25 drejer Carl Thorvald Hansen i stueetagen, sidstnævnte fraflyttet til nr. 8.

Wilh. Smiths* A/S Sydsjællands Frøkompagni var her 1920 - mindst 1969, o. 1925-60 boede chefen Christian Dyndgaard på førstesalen med familie og husassistent. 1943 indrettedes kontorer og bolig her i forhuset, butik i sidehuset og lager i baghuset.

Siden 1970 er her diskotek, først Rytterkroen ved Knud Dyndgaard, 1971- Landsbyen ved Næstveds forlystelseskonger, brødrene Bjarne og Bo Nielsen. Navnet havde de vel fra Bygningen få skridt herfra, nedrevet 1965. Efter en større brand 13/10 1981 genopbygget og restaureret 1981 ved Erik Jensen Design a/s. 1990 omdannede Bjarne Nielsen etablissementet til musik- og dansecafé Barock, Danmarks første all-in-one restaurant, en helt ny måde at gå i byen på. Efter en ombygning i 1994 med reduceret drift som Papas genåbnede den 28/10 1994 som Mamas & Papas. 17/2 1996 blev den overtaget af diskotekskæden Crazy Daisy. Nu Glød.

Grønnegade 2
4/3 2002 kl. 15.15, © pelo

sidehus

bygget 1854-55 af murermester Johan M. Meyer*, lude t.v. i hele husets længde senest 1857, som Sorterups Kaserne med indkvartering af op til 32 mand og 69 heste

Kasernen blev nedlagt 1919/20. Læs mere om private kaserner i Næstved!

1920-21 indrettede frøkompagniet butik i gavlfacaden. Ved udgangen af 1975 udvidede Landsbyen med sidehuset her.

Huset er stærkt ombygget. I Landsbyens tid havde gavlfacaden her påsat "bindingsværk", modsat det ægte i langsiderne, og en "spansk" træbalkon. Ved omdannelsen til Barock 1990 fik udseendet et løft.

baghus

Grønnegade 2
12/5 2006 kl. 11.22, © pelo

som forhuset bygget 1856. Kan måske have været Sorterups møbel- og ligkistemagasin. Måske den staldbygning i Sorterup's kaserne der 1919/20 udlejes til Wilh. Smith. Siden blev her frølager. Brødrene Nielsen brugte huset til selskabslokale og jazzklub.

90(a), gl. 47d
sidehus også 91, gl. 47c