Østergade 4

Østergade 4
20/7 2006 kl. 8.35, © pelo

bygget 1855/56 af snedkermester Hans E. Sorterup*: biedermeier, endnu mere før sidste istandsættelse: frise over stueetagen som nabohuset. 18/4 1858 hærgedes det ene sidehus af en brand der også raserede stueetagen her i forhuset som muligvis måtte genopbygges helt eller delvis. 1987 blev huset ombygget ved arkitekt Helge Jerichau, Hørsholm, for Ernest Hansen, Slagelse: til gaden blev en port t.h. lukket, den brede midterkvist ændret og en skorstenspibe fjernet. Samtidig blev facaden sat i stand ved Erik Jensen Design A/S, Slagelse.

November 1855 solgte Sorterup den måske endnu ufærdige gård til købmand Christian Frederik Lindballe der siden 1848 drev forretning her. Maj 1856 genåbnede han den udvidede butik. Han var måske husets egentlige bygherre, men han døde maj 1857, kun 34 år gammel, inden købet var endeligt gennemført. Hans enke Ida Lindballe åbnede i november samme år en garn- og trådhandel, det første halve år i Ramsherred, derefter i Ringstedgade 13.

7/11 1857 overtog isenkræmmer C.R. Rohding* forretningen. April året efter flyttede han til hjørnet Riddergade, Torvestræde, 1866 til sin nybyggede gård Torvestræde 6 hvor forretningen stadig er.

Sorterup døde også 1857. Hans enke Johanne f. Meden giftede sig igen, med købmand N.C.J. Nielsen* i nr. 20. Han overtog dermed Sorterups ejendomme, inkl. huset her. Han brugte dem til udlejning og ejede dem stadig 1880; 1890 ejede hans enke af 2. ægteskab dem.

Her var skomageri senest 1850 - 1867, i 1860'erne ved Fr. Ivanov, 1866-67 Chr. Larsen der så efterfulgte Fischer i Vinhusgade 3-5. Også andre, senere kendte håndværkere begyndte her men flyttede hurtigt:

I stueetagen nedsatte blikkenslager Christian Fr. Scheibel sig som mester 1868; han var her - død 1890, sidstnævnte år sammen med sønnen der også hed Christian Scheibel (f. 1882) og o. 1901-06 boede overfor på Kattebjerg. På 1. sal havde prokurator (dvs. advokat) Rasmus Larsen (d. 1894) lejlighed og praksis o. 1880-90, tilflyttet fra Ringstedgade 3.

slagter
ca. 1908 Christensen & Co., postkort, starbas.net N-B 12654

Huset har en ubrudt tradition for gastronomi siden senest 1863, først røgeri og slagter-, viktualie- og delikatesseforretning t.v.:

Forretningen ophørte 1967, siden 25/8 1967 er der spisested i lokalet, ved ombygningen 1987 udvidet til hele stueetagen:

En hatteforretning t.h. blev grundlagt sept. 1921 af fru Helga Vorbeck-Petersen (død 1949) og fandtes stadig i 1973 ved Betty og Verner Vorbeck-Petersen.

I gården havde el-installatør Cay Allesen Vernø værksted 1932 - mindst 1965; han boede her også privat, tilflyttet fra Ringstedgade 3, baghuset; han yndede reklamer på vers, f.eks. disse tre fra 1935:

Vernø er Manden,
som har Forstanden.
Skal LYS De have,
lad ham det lave

Pæren den danske
skal lyse herhjemme.
Køb den hos VERNØ,
det maa De ej glemme.

Den bedste Lampe er P.H.,
den kan De hos Cay Vernø faa.

Kunstmaler Carl Borchersen Madsen (1893-1965) boede i stueetagen o. 1933-56, fraflyttet til København. Fru Marie Louise drev chokoladeforretning her eller andetsteds i Østergade.

gård

Østergade 4
17/12 2001 kl. 12.51, © pelo

Sidehuset t.v. hærgedes 18/4 1858 af en brand der ødelagde den nyetablerede isenkræmmer Rohdings varelager og antagelig motiverede ham til flytningen straks efter.

Ombygningen 1987 skabte fuld tagetage på de to fløje ved at hæve taget og nedrev baghuset der havde rummet rygeovn, pølsemageri og el-værksted.

126, gl. 25a