Sct. Mortens Kirke

Sct. Mortens Kirke
26/5 2002 kl. 11.37 © pelo

Sydfacade og kor.

Kirken læner sig op ad Sandbjerget, således at terrænet falder mod sydvest. Vel af den grund er den endnu skævere orienteret end Sct. Peder, næsten rent sydøst-nordvest. En kvaderstenskirke fra 1100-tallet, rimeligst før 1160'erne da tegl slog igennem, måske ikke bygget færdig, afløstes i slutningen at 1200-tallet af en romansk kirke i teglsten med genanvendelse af kvadrene i de nederste skifter. I 1300-tallet blev den ombygget gotisk og forhøjet. Det sengotiske tårn er fra 1400-tallet.

1857-59 blev kirken, der da var truet af sammenstyrtning, restaureret ved arkitekt V.T. Walther (1819-92, Kbh.) der også tegnede de 2 nygotiske våbenhuse. Kirken blev sat i stand 1913-14 under ledelse af arkitekt Johs. Tidemand-Dal.

Kirken er kendt for sit rige inventar, især træskærer­arbejder fra Næstved-dynastiet Schrøders værksted: Abel Schrøder den Ældres renæssance­prædikestol (1602) og Abel Schrøder den Yngres barokaltertavle (1667).

Kirken var tidligere omgivet af en kirkegård med mur omkring. Sidste begravelse her var 26/4 1827 i købmand Flindts* familiegravsted. Muren blev revet ned 1847. 1870 blev et område mod den nye Jernbanevej og Kattebjerg inddraget til gade. Ca. 1873 etableredes et smedejernsgitter omkring kirken. Ud for tårnet blev det 1889 trukket tilbage til fordel for gadeforløbet Riddergade - Jernbanevejen. Gitteret blev fjernet 1968.

Sct. Morten var nedlagt som selvstændigt sogn 1844-1924.

Mindesmærket over de faldne i de 2 slesvigske krige blev rejst af De danske Forsvarsbrødre for Næstved og Omegn 14/4 1904, forsvarsbrødrenes 25-års-dag, foran våbenhuset mod nord (nedenfor), omgivet at oprejste kanonløb. 1968 blev det flyttet herom, nu uden kanonløb.

samme 1906

Østergade 1-5 1906
1906, postkort, ukendt fotograf

Rudemønsteret i skibets tag forsvandt 1985 da kirken fik nyt tag. Næstved Kommune købte husene Østergade 1-5 for at frilægge kirken. Nedrivningen skete gradvis: nr. 5 1954, nr. 1 1959/60, nr. 3 1963.

kor
22/4 2005 kl. 10.24 © pelo

Koret danner de tre sider af en sekskant

nordfacade
4/7 2006 kl. 8.06 © pelo

Nordfacade, nygotisk våbenhus 1858, arkitekt V.T. Walther, Kbh., sengotisk tårn (1400-tallet)

I skyggen foran våbenhuset anes billedhuggeren Gudrun Lauesens Kalven, 1968. Som afslutning på kirkepladsens omlægning 2003 vandrede den modsat krigsmonumentet (ovenfor), omend med 35 års forsinkelse: fra det grønne anlæg bag koret hertil, hvor den er blevet et yndet klatre- og ridedyr for børn. Det er vist et meget godt udtryk for mentalitetsændring i det offentlige rum.

tårn
9/6 2002 kl. 17.14 © pelo

Tårn, sengotisk (1400-tallet)

sydvindue
31/8 2004 kl. 12.35 © pelo

Vindue i sydfacade

præstedør
30/5 2008 kl. 15.15 © pelo

Præstedør i korets sydside, højgotik, ca. 1300

stavværk i korets sydøstvindue
19/10 2003 kl. 10.10 © pelo

Stavværk i korets sydøstvindue

østvindue
5/9 2001 kl. 9.17 © pelo

Østvindue, kor, bag ruderne anes bagsiden af Abel Schrøder den Yngres barok-altertavle (1667).

nordvesthjørne
9/6 2002 kl. 18.20 © pelo

Nordvesthjørne. Det lyse felt på stræbepillen er en relieffigur i sandsten. Den har længe været så forvitret at ingen nu ved hvad den har forestillet.

Sct. Mortens Kirke
26/8 2001 kl. 16.51 © pelo

Sydlige våbenhus, vestmuren: moderne keramisk gengivelse af kirkens signet, ca. 1550, opbevaret i Nationalmuseet

Udført til kirken af billedhugger Arne Bang 1971, monteret her mortensaften samme år. Det afløste et malteserkors.

-----
Links:
Næstved Museumsforenings fotoregistrant.
Danmarks Kirker, udg. af Nationalmuseet