Skyttemarksvej 13-15

Skyttemarksvej 13-15
5/8 2007 kl. 16.42, © pelo

hjørnet af Kildemarksvej, Adelsvej, bygget 1939 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for Sparekassen for Næstved og Omegn, påbegyndt 21/1, indviet 21/7. Der var forretningslokaler i stueetagen og 6 lejligheder ovenpå. Tilbygningen t.h. (nr. 15) er fra før 1955, if. BBR fra 1945. BBR nævner også en ændring 1984, vel bl.a. butikslokalernes ombygning til beboelse.

Huset lå markant lige for Rampen, broen over jernbanen -2018. Det ligner en parafrase over arkitektens Østergade 29 fra 1931-32.

Leder af sparekassefilialen var fhv. godsejer Chr. Suenson (d. 1955) der boede ovenpå o. 1943-48. Filialen lukkede 1950/51 som del af sparekassens rekonstruktion. Den var flankeret af 2 små butikker:

I det tilbyggede nr. 15 åbnede kommunen Næstved Fritidshjem 15/9 1955 efter en indvendig ombygning. Det lukkede 1973.

Blandt beboerne ovenpå også:

det nye hus 1939

Skyttemarksvej 13 1939
1939, tegning for sparekassen, usigneret; gæt: arkitekt Johs. Tidemand-Dal
Tak til Kirsten Schimmell
mrk 77k