Herlufsholm Dampmølle

Herlufsholm Dampmølle 1886
af ann. i NT 25/9 1886 og senere

Magasinbygningen t.v. for skorstenen står stadig (ovenfor), ligeså rødstenslængen t.h. (ikke vist). Vindmøllen er bygget 1872/73, iflg. overlevering som videreførelse af Maglemølle som E. Lundstein drev - 1873 da den afløstes af papirfabrikken. Bygherre var vel Julius Lundstein* der ejede den senest 1873 - død 1920. Senest 1874 kom dampmøllen til.

Julius Lundstein boede her med husstand: 1880 2 møllersvende, 2 -lærlinge, tjenestekarl og -pige, 1890 3 møllersvende, 3 -lærlinge, kusk og husholderske. 1899 åbnede han brødfabrik med dampbageri. Brødvogne kørte rundt i byen og solgte til private. 1920 gik virksomheden videre til sønnen Johan Fr. Lundstein. 1921 blev den hærget af en større brand. 1924 solgte enkefru Lundstein den. 1932 blev brødfabrikken aktieselskab, 1936 købte den Dampmøllegården med bageri. 1975 blev den købt af brødfabrikken Hygæa, 1977/78 gik den konkurs.

Herlufsholm Dampmølle 1920'erne
beg. af 1920'erne, postkort, starbas.net N-B 11511

Jægervej 23

Jægervej 23
29/4 2012 kl. 17.04

facade mod Fodbygårdsvej, magasinbygning til Herlufsholm Dampmølle ombygget til ejerlejligheder 1982, Navnet Jægervej blev vedtaget i Herlufsholm Sogneråd 26/6 1947 efter forslag fra dampmøllen.

12b,c; 12nk