Axeltorv 2


E. Arnholtz, NæstvedBilleder TP,50,70, udsnit

Her stod 2 huse, hvert på 6 fag bindingsværk i 1 etage. Høker Johannes Peter Mailandt* købte huset t.h. af arvingerne efter kobbersmed Ludv. Buuses enke 1840-41, det t.v. af skræddermester Wollanders enke 1845/46 og ombyggede dem, hhv. 1842-43 og 1847 til 2 etager grundmur sidstnævnte udført af murermester Mathias Petersen; de blev senest 1857 samlet til 1 forhus.

Her var værtshus 1851-1936, fra senest 1880 med gæstgiveri:

NT 30/7 1884
NT 30/7 1884

Her var bageri senest 1845 - ca. 1903 t.h. ved siden af porten

Heinrich Bolm jr.*, bagerudlært hos faderen, overtog senest 1904 Skandinavien, 1916 også gården. Han boede i forhuset med familie og 2 tjenestepiger. Da Bolm døde december 1918 af den spanske syge, videreførte enkefru Alma Bolm (f. 1876) Skandinavien til 1936, som restauration med pensionat, mest benyttet af de kommiser der ikke havde logi hos deres principaler. Enkefru Bolm boede overdrog 1948 gården til 3 døtre men boede her til død 1951.

I den tidligere bagerforretning blev der skobutik 1905-16

og til den anden side tobaksforretning og kiosk 1916-60/61

Gennem porten t.h. kom man til et fotoatelier, grundlagt 19/4 1904 af Niels Christiansen (1869 - 1949). Han lod det allerede fra 1/7 samme år bestyre af frk. Jenny Olivia Pedersen der samme år giftede sig med fotograf Knud Christian Knudsen* der overtog atelieret 1/10 1905. De drev det sammen, senere også med datteren Clara Marie Knudsen (1907-72), som forældrene uddannet fotograf. I det mindste o. 1. verdenskrig havde de også Udsalg af Foto Artikler. 1911 var privaten her, fra 1927 i Ågade 7. 1972 overtog medarbejderen fotograf Gurli Petersen forretningen og flyttede den til Ringstedgade 27. Nu er adressen Ringstedgade 21.

Den Sjællandske Bondestands Sparekasse åbnede filial i Næstved 1856. 1936 lejede den de hidtidige restaurationslokaler af enkefru Bolm, og flyttede efter en ombygning ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal hertil fra Ramsherred 16, Sct. Mortensgade 8 22/8 samme år. 1961 slugte den den tidligere tobaksforretning, 1966/67 købte den gården af Bolms og Bjørns arvinger. 1969 indgik den i Sparekassen Sjælland (SKS) der 1971-72 erstattede Skomagerrækken 4 og 2 og Axeltorv 2 med det nuværende Axeltorv 2.

tak til Jørgen Jeppesen
260, gl. 139,140