Vinhusgade 2
1905 eller kort før, postkort, udsnit

Vinhusgade 2

bygget 1847 af murermester Mathias Petersen* for skomagermester Peter C. Ellert der året før havde købt stedet af brændevinsbrænder Hans Fr. Hansens enke og stadig boede her 1880. Bomuldsvæver og tøjfabrikant Jens Elster* var her senest 1850 - 1863 da han flyttede til sin nybyggede gård i Torvestræde.

Her blev købmandsforretning 1869/70 - 1910:

og skotøj 1916 - mindst 1925 ved Carl F. Hansen, tilflyttet fra Axeltorv 2.

Senest 1916 - 1938/39 var her afholdspensionat, - 1937/38 ved frk. Karen Nielsen - måske på initiativ af glarmester J.A. Pedersen* der ejede huset 1911-19 og var ledende i afholdsbevægelsen. T.v. havde Næstved Mejeri udsalg 1911-60/61. T.h. var tobaksforretningen Fabriksudsalget senest 1929 - 1942, senest 1933- ved C. Vestermark der 1942 flyttede til Kindhestegade 24.

Bogbinder Henry Mortensen (f. 1889) lod 1941-42 murermester P.N. Ladefoged ændre facaden funktionalistisk og flyttede hertil, værksted fra Kindhestegade 1, privat fra Gallemarksvej 22, med forretning i stuen, værksted i kælderen og dueslag i baghaven - død 1951; Laur. Jørgensen videreførte Fa. H. Mortensen her - ca. 1960, fraflyttet til Jernbanegade 23.

Vinhusgade 2
18/6 2002 kl. 11.27 © pelo

1961 solgte enkefru Ane Mortensen gården til naboen ,konfektions- og trikotagehandler Gunnar Petersen, Bristol. Han lod 1962-63 arkitekt H.C. Friis-Jensen ombygge og åbnede 1963 specialafdeling for drengetøj her. Forhuset blev revet ned 2003.

204, gl. 154b